Zastanawiasz się

Jakie cechy powinien posiadać dobry lider zespołu?

Martyna Żarłok
20.03.2023

Zastanawialiście się ostatnio, jakie cechy powinien posiadać dobry lider zespołu?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czy lider i manager to te same funkcje,
 • czy awans jest konieczny aby być dobrym liderem,
 • jakie cechy posiada dobry lider zespołu,
 • czy bycie liderem jest dla każdego.

Zapraszamy do lektury!

Czym się różni dobry lider zespołu od managera?

Mówi się, że managerem może być każdy, a liderem trzeba się urodzić. My jednak uważamy, że każdy może być liderem. Ale niektórym ludziom, może zająć trochę więcej czasu przygotowanie się do tej roli. Dobry lider to nie zawsze dobry manager.

Lider to osoba, za którą ludzie chcą podążać, jednoczy ze sobą zespół i zaraża entuzjazmem. Wzbudza szacunek oraz zaufanie. Ma wiedzę oraz napędza do działania.

Manager natomiast to osoba, na stanowisku bardziej formalnym, której potrzebne jest doświadczenie w zarządzaniu procesami. To manager podejmuje ostateczne decyzje, motywuje, kontroluje, ale także stabilizuje organizację. Łączy w sobie wiele cech i umiejętności, które skutecznie mu w tym pomagają. Najlepszy przywódca to taki, który łączy w sobie cechy lidera oraz managera.

Czy zawsze niezbędny jest awans, aby zostać liderem?

To nie zawsze stanowisko określa lidera zespołu. Często liderem (nieformalnym) zostaje osoba, która po prostu posiada odpowiednie umiejętności i cechy charakteru.

Jakie cechy powinien posiadać dobry lider zespołu?

 1. Potrafi słuchać

Dobry lider zespołu to osoba, która potrafi doskonale słuchać innych. Często pracownicy wielu rzeczy nie mówią wprost, ponieważ są nieśmiali, nie chcą kogoś wystawić lub obawiają się konsekwencji. Osoba, który tylko narzuca swoje zadania i nie słucha potrzeb zespołu, nigdy nie zbuduje dobrego, zaufanego i zgranego teamu.

 1. Świeci przykładem

Przywódca powinien umiejętnie wyznaczać cel i wspólną misję zespołu. Aby zespół angażował się w wyznaczone zadania, lider też musi się angażować. Inspirować etyką pracy i wytrwałością w dążeniu do celu. Pracownicy muszą czuć pomoc i widzieć, że lider pracuje równie ciężko jak oni.

 1. Dba o ludzi i buduje emocje w zespole

Przywódca pamięta, że ludzie w pracy są najważniejsi. Powinni czuć się docenieni, dostawać pochwały (zasłużone), a czasem konstruktywne opinie negatywne. Jeśli ich praca będzie nagradzana oraz będą czuli, że wszyscy łącznie z liderem grają do jednej bramki to cel zostanie zrealizowany dużo szybciej i efektywniej. Zadowolony pracownik to najlepszy pracownik. Prawdziwy lider nie jest samolubny. Pomaga innym osiągać sukcesy.

 1. Myśli pozytywnie, nie poddaje się

Bycie liderem zespołu to nie zawsze same sukcesy. Niepowodzenia są nieodłącznym elementem każdej pracy. Ważne jest, aby wyciągnąć z tego wnioski i się nie poddawać. Pozytywne nastawienie lidera, ale też elastyczność i profesjonalizm w radzeniu sobie z trudnościami budują zaufanie wśród członków zespołu. To sprawia, że realizacja celu jest dużo łatwiejsza.

 1. Pomaga pracownikom uwierzyć w siebie

Często pracownicy nie wierzą w swoje umiejętności lub nie wiedzą, że coś potrafią. Dobry lider zauważa takie umiejętności i cechy. Pomagać zdobyć pewność siebie i wiarę w swoje umiejętności. Nie zawsze jest to łatwe, ponieważ zespół musi wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować czegoś nowego. Jednak zadaniem lidera jest rozmawiać o niepowodzeniach i błędach, a następnie ustawiać w pozycji do odniesienia sukcesu. Ważne jest, aby przywódca rozumiał, że każdy jest człowiekiem i błędy mogą się zdarzyć. Pomaga ludziom się rozwinąć, zachęca do nauki, aby osiągnęli więcej niż myśleli, że mogą.

 1. Uczy się

Dobry lider nastawiony jest na chęć nauki i rozwoju. Nie może wiedzieć wszystkiego, dlatego dobrze jeśli wciąż uczy się od ekspertów i korzysta z kursów w różnych dziedzinach. Aby dobrze zarządzać zespołem musi ciągle się rozwijać. Ważną cechą lidera jest też właściwa ocena swoich kompetencji i świadomość, że nie zawsze ma rację. Dobry lider umożliwia i docenia informacje zwrotne odnośnie do jego pracy, udzielone przez członków zespołu.  Rozumie, że pomaga mu to być skuteczniejszym i lepszym liderem.

 1. Podejmuje trudne decyzje

Stanowisko lidera wiąże się z częstym podejmowaniem decyzji. Wiele razy nie ma pewności czy podjęta decyzja będzie słuszną. Zadaniem lidera jest ryzykować i wierzyć w sukces. Z drugiej strony jednak, dobry lider wie, kiedy zmienić kurs. Potrafi wycofać się z błędnej decyzji i nakierować działania na prawidłowy kierunek. Niezbędna jest tutaj umiejętność przyznania się do błędu i wyciągania wniosków.

Czy liderem zespołu może zostać każdy?

Bycie liderem nie będzie satysfakcjonujące dla każdego. Należy pamiętać, że jest to bardzo duża odpowiedzialność związana z podejmowaniem szybkich i często niepewnych działań. Najważniejsze w byciu liderem to zbudowanie zaufanego i wspierającego się zespołu, który ma wspólny cel i gra do jednej bramki. Jest to ciągła praca z ludźmi, więc ważne jest indywidualne podejście do każdego pracownika.

Jak napisać CV na stanowisko np. Team Leadera?

Najczęściej zadawane pytania:

1. Co robi lider zespołu?
Lider zespołu wspiera oraz pomaga zespołowi. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie zespołu i pomoc w wykonywaniu codziennych zadań. Dobry lider zespołu wspiera pracowników w rozwoju, motywuje i zachęca do zdobywania nowych kompetencji lub wzmacniania już posiadanych umiejętności.

2. Kim jest prawdziwy lider?
Dobry lider inspiruje innych współpracowników. Swoją postawą i podejściem do wykonywanych obowiązków pokazuje, jak pracować. Dobry lider powinien rozwijać swoje kompetencje i umiejętności, które chciałby zobaczyć u swoich pracowników. Jest przykładem dla pozostałych.

3. Kto to jest lider grupy?
Osoba, która przewodzi grupie pracowników, jest jej liderem. Dobry lider to często pracownik o wysokiej etyce pracy, który inspiruje swoją postawa innych. Dodatkowo, scala zespół, wspólnymi wartościami.

4. Na czym polega rola lidera w zespole?
Rolą lidera jest zbudowanie zespołu, który będzie zgrany, którego członkowie będą sobie ufać, a dzięki temu osiągną sukces.

6. Po czym poznać, że ktoś będzie dobrym liderem?
Dobrego lidera cechuje odwaga, optymizm, charyzma i odpowiedzialność. Jest skupiony na znajdywaniu rozwiązań problemów z którymi przychodzą do niego pracownicy. Dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Pracownicy zawsze mogą na niego liczyć.

Wyróżnienia i organizacje