SWI

Infolet
Infolet
17.09.2019

To modułowa aplikacja webowa o intuicyjnym interfejsie, usprawniająca procesy rekrutacyjne jak i zarządzanie nimi. Pozwala zaplanować i koordynować działania kilku działów firmy jednocześnie, dając możliwość szybkiego wglądu do zrealizowanych działań oraz ich edycji na każdym etapie realizacji projektu.

Moduły

Rekrutacja (baza kandydatów i klientów)

Kandydat – baza danych, która gromadzi dane i dokumenty kandydatów, oceny techniczne, informacje o znajomości języków i umiejętnościach miękkich, informacje o dostępności i wymaganiach finansowych – zgodna z wymogami GIODO.

Klient – to baza do przechowywania, wyszukiwania, edytowania danych o firmach/klientach, o projektach, procesach które są/ były dla nich realizowane.

Spotkania

Kalendarz pozwalający na zapisywanie spotkań/wydarzeń

Baza Wiedzy (wewnętrzna „wikipedia”)

Pełni funkcję wewnętrznej „Wikipedii” i umożliwia szybki dostęp do wiedzy w obrębie firmy. Moduł daje możliwość dodawania wewnętrznych dokumentów i procedur (w każdym pliku) jak również możliwość grupowania dokumentów dla konkretnych działów.

Statystyki

Umożliwia generowania raportów na podstawieni zebranych przez system danych.

Wykorzystane technologie

Java, Bootstrap, Hibernate, Spring, mySQL, Elastic Search

Zakres projektu

Zaprojektowanie, implementacja frontendu i warstwy backendowej, implementacja API

Zobacz także