Jak AI wpływa na tworzenie oprogramowania?

Infolet
28.09.2023

AI stało się kluczowym czynnikiem zmieniającym sposób tworzenia oprogramowania, zarządzania projektami i zatrudniania pracowników. Według raportu No Fluff Jobs około 75% badanych firm zamierza wdrożyć rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję do 2027 roku. Natomiast dane Statista przewidują, że wartość rynku AI do 2030 roku osiągnie wartość ponad 200 miliardów dolarów. Co to oznacza dla rynku IT i deweloperów?

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak sztuczna inteligencja wpływa na branżę IT?
 • Czy sztuczna inteligencja zastąpi programistów?
 • Jak wykorzystać AI w branży IT?
 • AI w branży IT – o czym pamiętać?
 • Rozwój AI – najważniejsze branże

Wpływ AI na branżę IT

Coraz więcej pracowników IT obawia się, że zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję. Nawet 1/3 Polaków pracujących w branży uważa, że AI zabierze im pracę. Obecne trendy jednak nie potwierdzają tych obaw. Okazuje się, że do tej pory rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że stworzono więcej stanowisk pracy niż zlikwidowano. Co więcej, umiejętności wykorzystywania AI w branży IT coraz częściej są postrzegane jako zaleta w trakcie rekrutacji.

Obecnie AI jest wykorzystywana przez pracowników sektora technologicznego najczęściej jako wsparcie przy codziennych zadaniach. Pracodawcy coraz częściej pozwalają na korzystanie z narzędzi takich jak Chat GPT, a dla 67% menedżerów IT wdrożenie sztucznej inteligencji stało się jednym z priorytetów.

Mimo licznych szans związanych z rozwojem sztucznej inteligencji nadal istnieje jednak równie wiele obaw i zagrożeń. Należą do nich m.in. zagadnienia związane z prywatnością danych, etyką oraz cyberbezpieczeństwem. Na ten moment nawet 65% firm deklaruje również problem z wdrożeniem AI ze względu na brak wystarczających kompetencji pracowników, integracji z innymi technologiami firmy, czy zdefiniowanej strategii zarządzania danymi.

Czy sztuczna inteligencja zastąpi programistów?

Na obecnym etapie rozwoju AI może przejąć w zasadzie tylko wykonywanie rutynowych, prostych działań, takich jak generowanie prostych fragmentów kodu, sprawdzanie poprawności czy wykonywanie nieskomplikowanych testów. Nadal jednak potrzebny jest wykwalifikowany człowiek, który będzie obsługiwał i kontrolował sztuczną inteligencję.

Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za tym, że sztuczna inteligencja nie zastąpi programistów, jest unikalna zdolność człowieka do rozumienia kontekstu i podejmowania świadomych decyzji. Programista, w przeciwieństwie do maszyny, może przewidzieć całą złożoność i spektrum skutków, jakie jego działania mogą mieć dla użytkowników i biznesu.

Co więcej, rozwijanie algorytmów i narzędzi opartych na sztucznej inteligencji nadal wymaga zaangażowania ludzkiego kapitału intelektualnego. To programiści i inżynierowie zajmujący się uczeniem maszynowym tworzą inteligentne technologie i sprawiają, że działają one efektywnie.

Dodatkowo kreatywność, samoświadomość i umiejętności miękkie sprawiają, że człowiek ma przewagę nad sztuczną inteligencją w szerokim kontekście. AI, mimo swojej potężnej mocy obliczeniowej, nie posiada tej samej zdolności do empatii, rozumienia ludzkich potrzeb i zdolności komunikacyjnych co człowiek.

Jak wykorzystywać AI w branży IT?

Choć sztuczna inteligencja jeszcze długo (lub nigdy) nie zastąpi programistów, już teraz może znacząco poprawić jakość i wydajność pracy działów IT. Do 2030 roku AI może zwiększyć efektywność pracy programistów nawet 10-krotnie! Jak więc można wykorzystać ją w pracy informatyków?

Automatyzacja rutynowych zadań

Sztuczna inteligencja może przejąć zadania, które wymagają powtarzalnych czynności, takich jak testowanie oprogramowania, debugowanie kodu czy analiza logów. W efekcie programiści mogą skupić się na bardziej kreatywnych aspektach projektów, co może przełożyć się na lepsze wyniki biznesowe.

Przewidywanie i analiza danych

Sztuczna inteligencja może pomóc w analizie dużych zbiorów danych, przewidywaniu trendów rynkowych i zachowań użytkowników. To z kolei umożliwia bardziej precyzyjne dostosowanie oprogramowania do potrzeb klientów.

Optymalizacja wydajności

Sztuczna inteligencja może analizować wydajność systemu i wskazywać obszary, w których można dokonać optymalizacji. To pozwala oszczędzić czas i zasoby. Należy jednak pamiętać, że AI nie jest narzędziem, które można zostawić same sobie. Warto regularnie monitorować jego działanie i dostosowywać je do zmieniających się potrzeb projektu.

Wsparcie w tworzeniu kodu

Obecnie istnieją już narzędzia, które potrafią generować fragmenty kodu na podstawie określonych wymagań, a tym samym znacznie przyspieszyć proces tworzenia oprogramowania.

AI w branży IT - o czym trzeba pamiętać?

Szkolenia i podnoszenie kompetencji

Aby skutecznie i bezpiecznie używać sztucznej inteligencji, konieczne jest rozwijanie swoich kompetencji w tym obszarze. Programiści i inżynierowie muszą poznać zasady działania AI i umieć skutecznie zarządzać tym narzędziem. Wiedza na temat uczenia maszynowego, rozumienie działania technologii i umiejętność dostosowania jej do konkretnych projektów może przynieść znaczący wzrost efektywności pracy i stać się atutem podczas rekrutacji.

Dlatego też ważne jest, by zarówno programiści, jak i pracodawcy inwestowali szkolenia dla pracowników, by ci potrafili korzystać ze sztucznej inteligencji i mieli zawsze aktualną wiedzę.

Etyczne aspekty wykorzystania AI w branży IT

Wdrażając AI, nie wolno zapominać o kwestiach etyki i ochrony prywatności danych. Dbałość o te kwestie to nie tylko obowiązek prawny, ale także klucz do budowania zaufania klientów. Programiści i inżynierowie mają obowiązek tworzyć AI, która nie szkodzi ludziom ani środowisku. Dlatego też warto inwestować w badania nad etycznym rozwojem sztucznej inteligencji oraz w tworzenie standardów, które będą regulować jej działanie.

Rozwój AI - najważniejsze branże

Obecnie sztuczna inteligencja jest już powszechna w życiu codziennym. Korzystamy z niej w postaci asystentów głosowych, systemów rekomendacyjnych na platformach streamingowych, w medycynie, transporcie, finansach i wielu innych dziedzinach. AI wykorzystywana jest również w biznesie, gdzie pomaga w optymalizacji procesów, analizie danych oraz prognozowaniu trendów rynkowych.

Ciężko przewidzieć, jak rozwój sztucznej inteligencji będzie wyglądał w przyszłości, nawet tej niedalekiej. Istnieje jednak kilka branż, które dzięki AI mogą się dynamicznie rozwijać:

 • Medycyna – AI może pomóc w diagnozowaniu chorób na podstawie danych medycznych, a także w opracowywaniu nowych leków i terapii;
 • Autonomiczne pojazdy – rozwój AI jest kluczowy dla autonomicznych pojazdów, które mają potencjał zrewolucjonizować transport i poprawić bezpieczeństwo na drogach;
 • Edukacja – AI może dostosować procesy nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, co pozwoli na lepsze wyniki w edukacji;
 • Rozrywka – AI może tworzyć coraz bardziej realistyczne gry komputerowe, a także wspomagać w produkcji filmów i efektów specjalnych;
 • Ochrona środowiska – sztuczna inteligencja może pomóc w monitorowaniu i ochronie środowiska, na przykład poprzez analizę danych satelitarnych czy zarządzanie zużyciem energii.

To wszystko stwarza ogrom nowych możliwości i zwiastuje powstanie nowych miejsc pracy w branży IT i jeszcze większy wzrost zapotrzebowania na programistów.

FAQ

 • Czy AI zabierze pracę programistom?

Uspokajamy. W tym momencie nie jest możliwe całkowite przejęcie pracy programisty przez AI. Pojawiają się za to głosy, że programista korzystający w swojej pracy z AI będzie w stanie lepiej, szybciej i wygodniej pracować.

 • Dlaczego AI nie zastąpi programistów?

Pisanie działającego kodu to nie jedyne zadanie w pracy programisty. Programista analizuje problem, który jego program ma rozwiązać. Często tworzy rozwiązania, których wcześniej nikt nie zastosował. AI korzysta z zasobów, które już zostały stworzone, nie tworzy zupełnie nowych, kreatywnych rozwiązań.

Podsumowanie

Sztuczna inteligencja ma ogromny wpływ na pracę w branży IT, ale nie zastąpi programistów. Choć jest narzędziem, które ma/będzie usprawniać pracę w informatyce, nie będzie w stanie przejąć wszystkich zadań wykonywanych przez człowieka. Kluczem do umiejętnego wykorzystywania AI do poprawy jakości pracy w IT jest podnoszenie kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji oraz rozwój kompetencji miękkich.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie tworzenia oprogramowania lub potrzebujesz wsparcia programistów biegłych w korzystaniu z narzędzi AI, skontaktuj się z nami.

Wyróżnienia i organizacje