Kim jest specjalista DevOps?

Infolet
03.07.2023

Coraz więcej osób planuje podjąć karierę w branży IT. Główną motywacją jest duża elastyczność, wysokie zarobki, niezależność i możliwość pracy zdalnej. Czy praca w branży IT oznacza jednak bycie programistą?

Zdecydowanie nie! W IT jest wiele innych profesji, które nie zajmują się pisaniem kodu. Jedną z nich jest inżynier DevOps. Kim jest DevOps, czym się zajmuje, jakie powinien mieć kompetencje i jak nim zostać?

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym zajmuje się DevOps?
 • Jaka jest rola DevOps w zespole programistów?
 • Jakie są obowiązki DevOps engineer?
 • Co powinien wiedzieć DevOps?
 • Jakie są cechy dobrego inżyniera DevOps?
 • Jak zostać specjalistą DevOps?

 

Czym zajmuje się DevOps?

DevOps to termin oznaczający metodykę organizacyjną, której celem jest usprawnienie współpracy między działem wytwarzania oprogramowania (development) a zarządzania systemami (operations). W tym podejściu wytwarzanie oprogramowania traktuje się całościowo z uwzględnieniem tzw. big picture perspective. W związku z tym DevOps musi opierać się m.in. na solidnej analizie danych i nieustannym monitoringu elementów procesu.

Wdrożenie DevOps przynosi organizacji wiele korzyści:

 • usprawnia współpracę między zespołami technicznymi
 • poprawia wydajność i produktywność
 • skraca cykl wytwarzania oprogramowania
 • poprawia jakość produktów
 • pomaga unikać konfliktów
 • zapewnia większe bezpieczeństwo
 • zmniejsza częstotliwość i skraca czas trwania awarii
 • zwiększa skalowalność i poziom automatyzacji.

Ze względu na liczne korzyści coraz więcej firm sięga po metodykę DevOps, co oznacza, że rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru.

 

Szukasz pracy w IT?

Rola DevOps w zespole programistów

Co do zasady rolą specjalisty DevOps jest łączenie pracy dwóch działów – wytwarzania oprogramowania i operacji. Jego obowiązki mogą się jednak różnić w zależności od organizacji i jej potrzeb, specyfiki pracy, a także kompetencji samego inżyniera DevOps.

Może on:

 • pracować samodzielnie jako specjalista wspierający konkretny projekt;
 • być członkiem zespołu deweloperskiego. Wówczas aktywnie uczestniczy w procesie wytwarzania oprogramowania, ale też zbiera wymagania i potrzeby programistów oraz kontaktuje się z zespołem opiekującym się infrastrukturą; 
 • być częścią zespołu kilku specjalistów DevOps, którzy dzielą się obowiązkami z podziałem na poszczególne zespoły deweloperskie i operacyjne.

 

Obowiązki DevOps engineer

Ze względu na konieczność łączenia obszaru wytwarzania oprogramowania z zarządzaniem infrastrukturą, obowiązki DevOpsa zazwyczaj są szerokie. Inżynier DevOps w zespole może zajmować się m.in.:

 • wprowadzaniem metodyki do organizacji 
 • opieką nad produktem w całym cyklu życia – na etapie planowania, rozwoju, testowania, wdrażania i utrzymania
 • administracją systemu operacyjnego
 • zapewnianiem bezpieczeństwa
 • zarządzaniem repozytorium kodu
 • tworzenie pipelinów CI/CD
 • monitoringiem aplikacji i infrastruktury
 • procesami automatyzacji
 • przygotowaniem środowisk do pracy testerów i deweloperów
 • reakcją na incydenty.

DevOps engineer jest więc osobą, która ma szeroką wiedzę z obszaru IT, nie ogranicza się do wąskiej dziedziny oraz doskonale rozumie różne aspekty realizacji projektów technologicznych.

 

Co powinien wiedzieć DevOps?

Choć rola DevOpsa może się różnić w zależności od organizacji i projektu, istnieje zestaw umiejętności, które powinien mieć każdy specjalista z tej dziedziny. Są to m.in.:

 • bardzo dobre zrozumienie procesu wytwarzania oprogramowania
 • umiejętność pracy z repozytorium kodu
 • zdolność do automatyzacji pipeline’ów CI/CD
 • umiejętność programowania i znajomość technologii (najczęściej Python, Linux, Docker, .NET,Kubernetes, Jenkins, Jira)
 • znajomość wybranego środowiska chmurowego (najczęściej AWS)
 • znajomość narzędzi do tworzenia infrastruktury
 • doświadczenie w administrowaniu systemem i serwerami
 • umiejętność wdrażania baz danych, monitorowania zabezpieczeń i zarządzania komunikacją sieciową.

 

Nie wiesz jak napisać CV, które przyciągnie uwagę rekrutera?

Cechy dobrego inżyniera DevOps

Oprócz umiejętności technicznych DevOps musi mieć także szereg umiejętności miękkich, takich jak:

Komunikacja i współpraca

DevOps musi mieć wysokie umiejętności komunikacyjne i współpracować z różnymi działami i specjalistami. Wskazana jest tu m.in. znajomość narzędzi Agile, łatwość do nawiązywania kontaktów międzyludzkich i sprawne przekazywanie informacji między zespołami. W niektórych przypadkach DevOps odpowiada również za kontakt z klientem.

Multitasking

DevOps musi sprawnie poruszać się w różnych obszarach i aspektach tworzenia oprogramowania, szybko reagować na zmiany i dostosowywać się do nowych warunków. Dobre rozumienie procesu wytwarzania oprogramowania i wykonywanie różnorodnych obowiązków pozwala na sprawne zarządzanie pracą zespołów i optymalizacje.

Odpowiedzialność

Rola DevOpsa jest szczególnie odpowiedzialna ze względu na to, że wpływa na cały proces wytwarzania oprogramowania oraz na współpracę między ludźmi. Wskazane jest więc duże poczucie odpowiedzialności oraz odporność na stres.

Ciągła nauka

Technologie rozwijają się bardzo dynamicznie. W związku z tym DevOps musi być na bieżąco i nieustannie się uczyć, obserwować trendy i brać udział w wydarzeniach branżowych. Jest więc to stanowisko dla pasjonatów technologii wykazujących dużą inicjatywę.

Dobre zarządzanie czasem

Ze względu na mnogość obowiązków, specjalista DevOps musi być uporządkowany oraz zarządzać swoim czasem tak, by być w stanie dzielić obowiązki między wspieranie zespołu, tworzenie nowych funkcjonalności produktu i własny rozwój. 

Rozwiązywanie problemów

Specjalista DevOps musi świetnie radzić sobie z rozwiązywaniem problemów technicznych związanych z infrastrukturą, automatyzacją i wytwarzaniem oprogramowania. Przydatne jest także nieszablonowe myślenie, innowacyjność oraz umiejętność łączenia różnych technologii i podejść.

Gotowość na zmiany

Technologie, wymagania i priorytety w projektach technologicznych kształtują się dynamicznie. Dlatego właśnie inżynier DevOps musi być elastyczny i gotowy na zmiany. Powinien też szybko się uczyć i być zdolny do samodzielnego podejmowania szybkich decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Proaktywność

Dobry inżynier DevOps jest proaktywny i gotowy do podejmowania inicjatywy. Zamiast czekać na polecenia, samodzielnie szuka sposobów na usprawnianie procesów i rozwiązywanie problemów. 

Zorientowanie na wyniki

Głównym celem dobrego inżyniera DevOps jest osiąganie wyników. Powinien on więc skupiać się na ciągłym doskonaleniu procesów, nieustannym ustalaniu priorytetów i selekcji zadań, które przynoszą największą wartość organizacji.

Praca zespołowa

Na koniec, rolą DevOpsa jest skuteczne działanie w zespole. W swojej codziennej pracy ma do czynienia z różnymi osobowościami i profesjami – musi być więc zdolny do budowania relacji i dzielenia zadań między członków organizacji.

 

Jak zostać specjalistą DevOps engineer?

Choć specjaliści DevOps nie muszą martwić się o niskie zarobki czy trudności ze znalezieniem pracy, przed decyzją o przekwalifikowaniu warto mieć świadomość, że stanowisko to wymaga wysokich kwalifikacji i szeregu umiejętności miękkich oraz technicznych. Aby więc zostać inżynierem DevOps, konieczne jest zdobycie doświadczenia w różnych obszarach IT.

Jeśli więc rozważasz zostanie specjalistą DevOps, postaw na wszechstronny rozwój w dziedzinach takich jak:

 • programowanie
 • systemy operacyjne
 • administracja serwerami
 • testowanie oprogramowania
 • cyberbezpieczeństwo
 • technologie chmurowe.

Oczywiście, nie musisz zostać ekspertem w każdej z tych dziedzin. Ważne jednak, byś dobrze rozumiał, jak działa każdy z tych obszarów i jak wpływa na proces wytwarzania oprogramowania.

Gdy już zdobędziesz doświadczenie, możliwości masz kilka – zaczynając od kursów na specjalistę DevOps, aż po indywidualny mentoring. Niezależnie od opcji, którą wybierzesz, zostanie specjalistą DevOps to nie tylko szereg obowiązków i duża odpowiedzialność, ale także gwarancja interesującej kariery i nieustannego rozwoju.

 

Praca na etacie nie jest dla Ciebie? Zobacz nasz przewodnik po B2B!

FAQ

Co trzeba umieć na DevOps i jak zacząć?

Jeśli chcesz zostać inżynierem DevOps, musisz zdobyć szeroką wiedzę z zakresu programowania i administracji systemami. Musisz również dobrze rozumieć procesy wytwarzania oprogramowania, automatyzacji i zarządzania infrastrukturą. Zapoznaj się też z popularnymi narzędziami takimi jak Docker, Kubernetes czy Jenkins. Pracę jako DevOps możesz zacząć od kursów online, zdobycia doświadczenia w innych dziedzinach IT albo dołączenia do społeczności DevOps, w której będziesz mógł uczyć się od bardziej doświadczonych specjalistów.

 

Jak wygląda praca DevOpsa?

Praca DevOpsa polega na współpracy zespołów programistycznych i operacyjnych. DevOps łączy praktyki programistyczne z zadaniami operacyjnymi i automatyzacją procesów, aby nieustannie poprawiać efektywność pracy. W tym celu musi aktywnie komunikować się z szeregiem specjalistów technicznych z różnych działów organizacji. DevOps często wykorzystuje w pracy chmury obliczeniowe oraz narzędzia do konteneryzacji i automatyzacji. 

 

Czy DevOps to programista?

Termin DevOps oznacza filozofię pracy i podejście, które łączy programowanie, administrację systemami i zarządzanie operacyjne. W zależności od organizacji, jej potrzeb i kompetencji samego DevOpsa, rola ta może obejmować różne zadania i odpowiedzialności. DevOps może być więc programistą, ale nie musi. Specjalista z tego obszaru zawsze powinien jednak posiadać umiejętności zarówno z obszaru programowania, jak i administrowania infrastrukturą.

 

Co DevOps musi umieć?

Inżynier DevOps musi posiadać szeroki zakres umiejętności związanych z programowaniem, administracji infrastrukturą, zarządzania systemami operacyjnymi, konteneryzacją, automatyzacją oraz zarządzaniem konfiguracją. Wskazana jest także znajomość popularnych narzędzi, np. Docker, Kubernetes czy Jenkins. 

 

Ile zarabia DevOps?

Według wynagrodzenia.pl mediana zarobków DevOps to 11 860 PLN brutto. Najlepiej zarabiający DevOpsi mogą liczyć nawet na ponad 15 520 PLN brutto. Nawet najgorzej wynagradzani DevOpsi mogą zarabiać nawet 9 500 brutto. 

 

Wyróżnienia i organizacje