5 błędów w umowie B2B,

które mogą Cię dużo kosztować!
Infolet
29.03.2023

Umowa B2B to coraz popularniejsza forma współpracy wśród specjalistów branży IT. Trudno się dziwić, wystarczy popatrzeć na oferowane wynagrodzenia. Pracując na B2B, można liczyć na około 30% wyższe wynagrodzenie niż na tym samym stanowisku, na umowę o pracę. Nawet biorąc pod uwagę opłacenie składek (ZUS czy ubezpieczenia zdrowotnego i podatków), nadal w portfelu zostaje więcej niż u etatowego pracownika.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest umowa B2B,
  • jakie błędy pojawiają się w umowach B2B i jak ich uniknąć,
  • na koniec bonus!

Miłej lektury!

Czym jest umowa B2B ?

B2B to skrót od „business to business”. Umowa B2B określa współpracę między dwoma podmiotami gospodarczymi (biznesami). Aby podpisać umowę B2B, musisz założyć firmę. Na początek, najczęściej jest to jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG).

Podpisywanie umowy B2B może być trudne szczególnie dla osób, które robią to po raz pierwszy. Sporym problemem jest przestawienie swojego myślenia z „jestem pracownikiem” na „jestem przedsiębiorcą”.

Osoba, która pracowała w relacji „pracodawca” i „pracownik”, musi przestawić się na myślenie usługobiorca i usługodawca.

Bycie przedsiębiorcą to nie tylko korzyści jak wyższe wpływy na konto czy możliwość „robienia kosztów”. To także obowiązki, jak opłacanie składek i podatków, odpowiedzialność za wykonane usługi, o których etatowy pracownik nie musi myśleć (płatne urlopy, święta, ciągłość zleceń).

Poradnik B2B Guide dla IT

Co zrobić, aby ustrzec się błędów w umowie B2B?

Poniżej przedstawiamy 5 najczęstszych błędów, które pojawiają się w umowach B2B.

Cztery pierwsze błędy sprawiają, że umowa współpracy B2B nosi znamiona Umowy o Pracę i może kosztować Cię sporo pieniędzy.

Piąty błąd, potraktuj jako bonusowy. Często się zapomina o tym elemencie, a jest on bardzo istotny i pozwala uniknąć wysokich kar.

Błąd 1. Umowa B2B zawiera adres miejsca pracy

Często pierwszą wątpliwość wśród młodych przedsiębiorców, budzi brak konkretnego miejsca pracy w umowie B2B. Miejsce pracy jest podstawowym elementem w umowie o pracę. Nawet teraz, jeśli coraz częściej pracownicy pracują zdalnie.

Jeśli jesteś na samozatrudnieniu, nie musisz pracować w siedzibie usługobiorcy (firmy, dla której świadczysz usługę). Czy oczekujesz, że krawiec/krawcowa będzie szyć dla Ciebie ubranie w Twoim domu?

Myśl o sobie jak o usługodawcy! Nawet jeśli firma, z którą podpisujesz umowę, oczekuje, że będziesz w jej siedzibie, adres nie powinien znaleźć się w umowie.

Błąd 2. Płatne urlopy i święta w umowie B2B

Osoba prowadząca działalność gospodarczą zarabia, wtedy kiedy pracuje.

Będąc na kontrakcie B2B, nie zarabiasz podczas dni ustawowo wolnych od pracy czy na urlopie.

Przedsiębiorca kalkuluje, ile powinien zarobić na danej usłudze, tak aby zwróciły mu się koszty (np. składki, podatki) oraz dni, kiedy nie świadczy usługi.

Zapis o płatnych urlopach i świętach w umowie B2B nie powinien się znaleźć, ponieważ wtedy umowa nosi znamiona umowy o pracę.

TIP:

Zanim podasz swoje oczekiwane wynagrodzenie na B2B, przelicz czy stawka pozwoli Ci na wyjazd na urlop, czy ewentualnie dni wolne od pracy.

Błąd 3. Umowa B2B a gwarancja pracy 8 godzin dziennie 

Dlaczego w umowie B2B nie powinno być zapisu o gwarancji pracy 8 godzin dziennie?

Taki zapis sprawi, że umowa będzie nosić znamiona umowy o pracę.

Firma, która zleca Ci wykonanie projektu, nie może Ci narzucić pracy 8 godzin dziennie. Przecież możesz mieć inne zlecenia do wykonania. Nawet jeśli współpracujesz z jednym zleceniodawcą, nie powinien przymuszać Cię do pracy w określonym wymiarze godzinowym.

Jeśli za świadczenie usług zamierzasz rozliczać się godzinowo, warto w umowie zapisać, w jaki sposób będziesz raportować przepracowany czas i kto będzie te raporty akceptował. To na podstawie takiego raportu, na koniec miesiąca wystawisz fakturę za faktycznie przepracowane godziny.

Błąd 4. Kierownik w umowie B2B

Jedną z zalet prowadzenia działalności gospodarczej jest brak przełożonego.

Pracując na etacie, masz kierownika, który ustala cele i motywuje Cię do realizacji powierzonego zadania. Jeśli Ci się nie uda, odpowiedzialność za brak sukcesu spada również na niego.

Przedsiębiorca bierze pełną odpowiedzialność za realizację usługi. Motywuje się do pracy, ustawia cele do zrealizowania czy określa budżet.

W umowie B2B dobrze jest wpisać, kto po stronie klienta będzie akceptować wykonane przez Ciebie zadania. Jednak ta osoba nie powinna być nazwana kierownikiem.

Błąd 5. Brak zapisu o kwocie, do której odpowiadasz za nieumyślnie spowodowane szkody

Temat, o którym nie wspomina się często. Raczej nie zakłada się, że współpraca się nie ułoży, ktoś popełni błąd. Jednak jeśli już wydarzy się błąd podczas wykonywania pracy, to forma współpracy wpływa na stopień odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

Jeśli pracownik, wykonując swoje obowiązki, nieumyślnie spowoduje szkodę, odpowiada za nią trzykrotnością swojej pensji. Taki przelicznik podaje Kodeks Pracy.

Jeśli przedsiębiorca spowoduje szkodę, odpowiada całym swoim majątkiem.

Oczywiście wysokość odszkodowania zależy od tego, jak duży błąd został popełniony, jak duże straty poniósł Twój klient. Należy liczyć się jednak z tym, że bez odpowiednich zapisów możesz odpowiadać wszystkimi dobrami materialnymi, jakie posiadasz.

Pamiętaj, aby umowa B2B posiadała zapis, do jakiej kwoty i na jakich warunkach odpowiadasz za nieumyślne szkody.

Co Ci grozi, jeśli umowa B2B będzie nosiła znamiona UoP?

Nawet mając 4 pierwsze zapisy w umowie B2B, umowa będzie ważna.

Tak naprawdę w umowie między firmami można wpisać wszystko. Sprawa zaczyna się komplikować w momencie kontroli firmie, dla której świadczysz usługi lub Twojej firmy.

Analiza umowy pod kątem znamiona umowy o pracę to jedna z najprostszych rzeczy, które można sprawdzić. Jeśli urzędnik uzna, że Twoja umowa współpracy B2B ma znamiona umowy o pracę, karę zapłaci nie tylko Twój klient, ale również Ty.

Dlaczego będziesz pociągnięty do odpowiedzialności?

Po pierwsze za to, że wziąłeś/wzięłaś udział w niedozwolonym procederze. Pamiętaj, jesteś samodzielnym przedsiębiorcą, odpowiedzialnym za swoje działania.

Po drugie, jeśli jako samozatrudniony płaciłeś najniższe składki do ZUS (a niższe składki ZUS i w efekcie wyższe wynagrodzenie, to jedno z największych zalet umowy na B2B), będziesz musiał/ musiała zapłacić do ZUS różnicę w składkach.

 

Czy warto ryzykować karę za zapis w umowie o płatnych urlopach, czy świętach?

Na to pytanie każda osoba powinna odpowiedzieć sobie indywidualnie.

 

Chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie wiesz od czego zacząć?

Skorzystaj z naszego przewodnika, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces założenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dowiesz się z niego między innymi: jak wybrać PKD, jakie są formy opodatkowania, czym jest IPBox i co możesz dzięki temu zyskać.

Pobierz B2B Guide dla IT

Najczęściej zadawane pytania:

1. Co to jest za umowa B2B?
Umowa B2B (z angielskiego: Business to Business) oznacza umowę cywilnoprawną zawartą między dwoma firmami. Współpraca opiera się na warunkach zapisanych w umowie. Firmy uzgadniają ze sobą, że będą współpracować, na równych warunkach, niezależnie od różnic w wielkości firm czy ich statusu prawnego.

2. Czym się różni umowa B2B od umowy o pracę?
Podstawowa różnica jest taka, że umowa o pracę regulowana jest przez Kodeks Pracy. Umowa ta określa prawnie zasady współpracy między pracodawcą a pracownikiem. Umowa B2B jest umową między dwoma przedsiębiorstwami. Nie ma tutaj zależności pracownik – pracodawca.

3. Od jakiej kwoty opłaca się B2B 2023?
Umowa B2B opłaca się przede wszystkim dla bardzo dobrze zarabiających. Jeśli masz wysoką pensję i wpadasz w drugi próg podatkowy (obecnie to 120 000 zł rocznie) wtedy warto rozważyć przejście na B2B.

4. Dlaczego B2B się opłaca?
Umowa B2B ma wiele zalet. Najważniejszymi są: optymalizacja płaconych podatków i składek ZUS, możliwość elastycznego zarządzania czasem pracy, możliwość nawiązania współpracy z większą ilością firm, możliwość budowania marki własnej.

Wyróżnienia i organizacje