Co to jest team leasing?

Team leasing specjalistów do zespołu zwykle oznacza krótkoterminową współpracę na czas wykonania projektu lub jego części. Odpowiednio dobrani przez pośrednika eksperci wnoszą do przedsiębiorstwa konieczny zakres kompetencji i umiejętności, oszczędzając konieczności przeprowadzania rekrutacji czy stałego utrzymywania stanowisk. Jakie korzyści dają firmie specjaliści IT pozyskani w tym modelu?
Katarzyna Bodziony
11.08.2021

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest team leasing,
  • czy team leasing to dobry sposób na pozyskiwanie pracowników,
  • czego możesz się spodziewać po usłudze team leasing,
  • jak wygląda współpraca między firmą zamawiającą a firmą outsourcingową w zakresie teamleasingu.

 

Leasingteam czy outsourcing projektu?

Planowe wykonanie projektu może czasem wymagać liczniejszego zespołu o wyższych lub bardziej zróżnicowanych umiejętnościach niż ten, którym dysponuje firma. Jednym z rozwiązań jest przeprowadzenie szeregu procesów rekrutacyjnych w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów – zajmuje to jednak dużo czasu i pochłania znaczne środki finansowe. Tej wady nie ma team leasing. Pozyskani dzięki niemu specjaliści IT znacznie szybciej wchodzą w skład zespołu, wnosząc do niego szereg nowych umiejętności i dodatkowe moce przerobowe.

Dla wielu przedsiębiorstw kuszącą opcją może być pełny lub częściowy outsourcing zadań. Zakontraktowanie zewnętrznego wykonawcy zwalnia firmę z konieczności utrzymywania własnej infrastruktury, dzięki czemu świetnie sprawdza się ono przy braku możliwości powiększenia zespołu lub zasobów sprzętowych. Jeżeli przedsiębiorstwo taką opcję ma, warto rozważyć team leasing. Zewnętrzni specjaliści IT oddelegowani do wykonania konkretnych zadań stają się na jakiś czas częścią firmy, wnosząc do niej swoje umiejętności i korzystając z jej zasobów.

Teamleasing – body leasing całego zespołu specjalistów?

Body leasing to często wybierana forma współpracy, w której pośrednik kojarzy firmę poszukującą odpowiednich kompetencji z pracownikiem, który nimi dysponuje. Ich kooperacja może być ograniczona czasem lub zakresem konkretnego zadania, co daje obu stronom dużą swobodę. Pracodawca oszczędza na kosztach i czasie rekrutacji – czy to prowadzonej samodzielnie, czy też poprzez zewnętrzną agencję. Niemal natychmiast uzyskuje więc sprawdzonego eksperta gotowego do podjęcia pracy w firmie.

Leasingteam daje podobne możliwości, przy czym zamiast jednego specjalisty, zespół zasila większa ich liczba. Takie rozwiązanie przynosi szereg korzyści. Po pierwsze – zgrana, sprawdzona przy innych projektach ekipa może ze sobą sprawniej współpracować; po drugie – pośrednik ma możliwość dobrania zestawu umiejętności, jakimi dysponują specjaliści IT w udostępnianym zespole, idealnie do wymagań klienta.

Czy teamleasing to idealny sposób pozyskiwania specjalistów do zespołu?

Popularność body leasingu może być dowodem na to, że już pojedynczy proces rekrutacyjny stanowi niepotrzebne obciążenie i spowolnienie działania firmy. Oczywiście, wiele przedsiębiorstw decyduje się na stałe zatrudnić przynajmniej rdzeń zespołu, ale specyfika projektu wymaga często szybkiego pozyskania dodatkowych pracowników dysponujących odpowiednimi umiejętnościami, wiedzą oraz doświadczeniem. Ponieważ jednak niekoniecznie będą oni firmie niezbędni w dłuższej perspektywie, warto postawić na leasingteam.

Wystarczy, że firma wskaże pośrednikowi wymagane kompetencje, a odpowiedni zespół zostanie błyskawicznie dobrany i oddelegowany do pracy. Względem nowo rekrutowanych pracowników leasingteam może szybciej przystąpić do realizacji powierzonych mu zadań. Dzięki doświadczeniu członków wyniesionemu ze współpracy z innymi przedsiębiorstwami łatwiej odnajduje się też w nowej organizacji. Sprawia to, że team leasing jest często optymalnym rozwiązaniem dla obu stron.

Usługa team leasing. Oto czego można się spodziewać.

Leasing specjalistów lub całych zespołów IT to rozwiązanie biznesowe wybierane zarówno przez średnie jak i duże firmy na rynku IT. Umożliwia szybkie wprowadzenie do projektu kompetencji i ludzi, których w danym momencie dana firma nie posiada. Gwarantuje elastyczność w przypadku, kiedy wiemy, że wsparcia potrzebuje określona część projektu, a firma nie chce zwiększać na stałe liczebności podstawowego zespołu. Ogranicza czas poświęcony na czasochłonny proces rekrutacji. W krótkim czasie firma zamawiająca pozyskuje specjalistę gotowego do rozpoczęcia pracy w zespole.

Za wyborem wsparcia w postaci team leasingu lub outsourcingu pojedynczych specjalistów stoi wiele argumentów. Najczęściej wymieniane to czas i pieniądze (koszty). Odpowiednio dobrani przez pośrednika eksperci wnoszą do przedsiębiorstwa konieczny zakres kompetencji i umiejętności, oszczędzając konieczności przeprowadzania rekrutacji czy stałego utrzymywania stanowisk. Wciąż jednak zdarza się, że klienci nie rozważają outsourcingu, nie wiedząc czego się spodziewać oraz obawiając się utraty kontroli nad realizowanym projektem.

Jak wygląda zatem współpraca na linii firma outsourcingowa – firma zamawiająca ?

Bez względu na to czy klient rozważa uzupełnienie zespołu pojedynczymi specjalistami, czy zastanawia się nad outsourcingiem części projektu lub wynajęciem całego teamu początek współpracy wygląda tak samo. Każdej z tych opcji towarzyszy zabranie szczegółowych oczekiwań w stosunku do specjalisty oraz przekazanie zakresu zadań w powierzonym projekcie. Etap ten jest o tyle kluczowy, że zależy od niego szybkość i precyzja z jaką firma outsourcingowa będzie w stanie zidentyfikować i dostarczyć zamówionego specjalistę, a ostatecznie efektywność danej osoby w projekcie. W przypadku leasingu całego zespołu drobiazgowe opisanie zadań powierzanych temu zespołowi umożliwia firmie outsourcingowej zaproponowanie składu i zbudowanie zespołu w zależności od koniecznych kompetencji.

Na tym etapie firma outsourcingowa i klient uzgadniają po czyjej stronie jest zapewnienie sprzętu leasingowanym specjalistom. W większości przypadków koszt ten jest po stronie firmy outsourcingowej. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy ze względu na bezpieczeństwo informacji czy wymogi związane z licencjami na konkretne oprogramowanie sprzęt zapewniany jest przez klienta.

W przypadku, kiedy leasingowana jest jedna osoba, która ma dołączyć do istniejącego zespołu pracującego w długoterminowym projekcie, klient ma prawo do ostatecznej decyzji polegającej na akceptacji lub odrzuceniu proponowanego kandydata. Dołączający specjalista realizuje zadania powierzone przez bezpośredniego menedżera, jest członkiem zespołu po stronie Klienta jednak formalnie pozostaje pracownikiem firmy outsourcingowej nie obciążając Klienta dodatkowymi kosztami związanymi z benefitami czy kosztami zatrudnienia. Komunikacja z takim specjalistą w kluczowych kwestiach związanych z organizacją jego pracy również odbywa się przez firmę outsourcingową. To ona zajmuje się administracją i rozliczaniem pracy danego specjalisty.

W przypadku gdy outsourcowany jest cały zespół komunikacja między firmą outsourcingową a firmą zamawiającą skupia się bardziej na zadaniach, realizacji celów oraz codziennej komunikacji między menadżerem projektu a liderem zespołu po stronie firmy outsourcingowej. Nie oznacza to jednak, że zamawiający product owner czy menedżer projektu nie ma prawa kontaktować się z członkami leasingowanego zespołu. W zależności od wewnętrznych ustaleń, taki kontakt odbywa się codziennie lub raz w tygodniu. Przedstawicielem zespołu jest jednak team leader lub project manager po stronie firmy outsourcingowej. 

Bez względu na to czy klient decyduje się na outsourcing kilku osób czy całych zespołów, komunikacja dotycząca spraw administracyjnych jak np. przedłużenia zamówień, nowych zamówień, akceptacji i rozliczenia godzin pracy specjalistów jest konieczna. Monitorowanie i pilnowanie tych zadań Leży po stronie firmy outsourcingowej. Wyznaczony specjalista odpowiada za efektywną i bezproblemową współpracę w tym obszarze, będąc wsparciem jednocześnie dla klienta jak i dla outsourcowanego zespołu.

W przypadku, kiedy projekt dobiega końca lub zakres zadań pojedynczych specjalistów jest wyczerpany, klient podejmuje decyzję o zakończeniu współpracy z firmą outsourcingową. Po otrzymaniu odpowiednich potwierdzeń po stronie firmy outsourcingowej jest zakończenie zaangażowania specjalistów w dany projekt i przeniesienie zespołu lub specjalisty do innego zadania.

Doświadczenie leasingowanego zespołu procentuje w kolejnych projektach. Zgrany team może ze sobą sprawniej współpracować. Pojedynczy specjaliści realizujący projekty dla firm outsourcingowych korzystają budując różnorodne doświadczenie i rozwijając swoje umiejętności w zakresie ich zainteresowań.

Team leasing – opinie i przykład wdrożenia

Nieprzypadkowo coraz więcej firm decyduje się na team leasing. Opinie, jakie ta forma współpracy zbiera od specjalistów IT oraz przedsiębiorstw potwierdzają, że w wielu przypadkach jest to optymalna forma kooperacji, na której korzystają obie strony. Teamleasing zapewnia lepszą optymalizację kosztów i szybsze pozyskanie ekspertów, niż tradycyjne formy zatrudnienia (np. na etat). Specjaliści IT zyskują z kolei dzięki możliwości zdobycia doświadczeń w różnych organizacjach oraz braku okresów przestojów bez żadnych zadań dopasowanych do ich umiejętności.

Znakomitym przykładem na skuteczność współpracy i fakt, że team leasing nie musi być rozwiązaniem tymczasowym, jest nasza kooperacja z Sabre Poland. W jej ramach oddelegowanych zostało ponad dwustu specjalistów tworzących zróżnicowany pod względem umiejętności leasingteam. Każde przedsiębiorstwo wykonujące projekty i poszukujące do nich kompetentnych pracowników może skorzystać na możliwościach, jakie daje team leasing.

 

Nie wiesz czy taka usługa jest dla Twojej firmy?
Napisz do mnie Katarzyna Bodziony (sales@infolet.pl) – pomogę podjąć Ci decyzję najlepszą dla Twojej firmy!

Wyróżnienia i organizacje