Rekrutacja IT

Samsung Polska

Infolet
04.07.2024

Branża

IT/ Telekomunikacja/ telewizja cyfrowa/ programowanie niskopoziomowe

Firma Samsung Electronics Poland R&D Center tworzy oprogramowanie do produktów takich jak smartfony, telewizory, sieci mobilne, multimedia czy inteligentne budynki.

Zakres projektu

Współpraca z Samsung polegała na zrekrutowaniu inżynierów do trwających już projektów.

Specjaliści, których rekrutowaliśmy, pracowali przy rozwoju oprogramowania urządzeń do odbioru telewizji cyfrowej w standardzie DVB, otwartej platformy interaktywnej telewizji cyfrowej zgodnej ze standardem MHP.

Projekty dotyczyły również oprogramowania dla telefonów w technologii 3G oraz smartfonów na systemach Symbian i Linux.

Rekrutacja specjalistów:

  • Inżynier oprogramowania: Java, C++, C#, JavaScript, embedded
  • Tester
  • Inżynier elektronik: GSM, 3G, Edge, UMTS
  • Project manager
  • UX designer

Wspieraliśmy klienta w sytuacjach, kiedy jego wewnętrzny dział rekrutacji nie był w stanie znaleźć odpowiednich kandydatów.

Czas współpracy

Od stycznia 2009 do stycznia 2011

Wyzwania

Rekrutację przeprowadziliśmy przede wszystkim zdalnie. Było to niestandardowe rozwiązanie w tamtym czasie i wymagało od nas przygotowania rozwiązań, które nie były ogólnodostępne.

Jednym z nich było napisanie oprogramowania pozwalającego na testowanie kandydatów zdalnie. System do testowania posiadał kilka możliwości monitorowania działań kandydata podczas pisania testu. Dzięki temu wiarygodność wyników testów sięgała 100%.

Przebieg procesu

Przeprowadzaliśmy weryfikację techniczną oraz kompetencji miękkich zgodnie z wytycznymi klienta.

Weryfikacja techniczna obejmowała rozmowę prowadzoną przez specjalistów z wymaganego obszaru.

Następnie kandydat pisał test, który sprawdzał jego wiedzę. Oprócz zadań teoretycznych test zawierał zadania praktyczne (np. znalezienie błędu w kodzie, poprawienie kodu czy napisanie swojego rozwiązania problemu).

Klient otrzymywał od nas profil kandydata, który pozytywnie przeszedł weryfikację w Infolet.

Jeśli profil kandydata odpowiadał managerowi, rekruter Infolet przeprowadzał cały proces umawiania na rozmowy u klienta.

Ostatnim etapem po stronie Infolet było przekazanie informacji zwrotnej kandydatowi.

Kandydat był zatrudniany bezpośrednio u klienta, przez ich dział HR.

Efekt końcowy

Finalnie do firmy Samsung zrekrutowaliśmy wysoko wyspecjalizowanych 12 inżynierów. Wielu z nich, zostało w firmie przez kolejne lata, awansując w strukturach firmy do poziomów liderskich i kierowniczych.

Wyróżnienia i organizacje