Outsourcing kompetencji IT

Consol Poland

Infolet
18.01.2024

Wyzwanie

Firma Consol zwróciła się do nas o wsparcie w tworzeniu oprogramowania. Klient, w związku z realizacją nowego projektu, potrzebował nowych kompetencji i wiedzy. Dużym wyzwaniem był czas, projekt miał ruszyć kilka tygodni później. Istotne było również to aby uniknąć przesuwania do nowego projektu specjalistów, którzy świetnie pracowali przy obecnych.

 

Zakres projektu:

Wsparcie kompetencyjne z zakresu programowania w języku Java, rozwiązania chmurowe oraz suportu.

Czas trwania projektu

Współpraca rozpoczęła się w 2022 roku i trwa do teraz.

Rozwiązanie:

  • Dokładne zrozumienie, których kompetencji brakuje w zespole klienta
  • Znalezienie odpowiednich specjalistów
  • Wypracowanie zasad współpracy, wyznaczenie managera, który odpowiada za zespół specjalistów Infolet

Wyniki

Klient zaoszczędził czas, rozpoczął realizację projektu bez opóźnień. Konsultanci Infolet szybko wdrożyli się w specyfikę zadań, które obecnie nadal realizują.

Konsultanci Infolet wnieśli swoje know-how do projektu, dzięki czemu efektywność tworzenia kodu znacząco wzrosła, a jednocześnie zmniejszyła się ilość błędów w oprogramowaniu.

Skorzystanie z outsourcingu spowodowało również redukcję kosztów związaną z koniecznością zatrudniania odpowiednich pracowników.

Obecnie przy projektach pracuje 7 inżynierów Infolet. Ponieważ potrzeby klienta rosną, budujemy kolejny zespół specjalistów.

Szukasz optymalizacji w swoich projektach IT?

Wyróżnienia i organizacje