Legalizacja pobytu i pracy obcokrajowca

Od odmowy wydania wizy krajowej do założenia działalności gospodarczej w Polsce

Infolet
13.02.2024

Legalizacja pobytu i pracy obcokrajowca

Poznaj case study, w którym opisujemy naszą rolę w uzyskaniu zezwolenia na pobyt, pracę oraz założeniu działalności gospodarczej obcokrajowca.

Wyzwanie

Naszym wyzwaniem była legalizacja pobytu i pracy obcokrajowca.

W zakresie tej usługi było

  • Uzyskanie wizy Uzyskanie Business Harbour dla cudzoziemca,
  • Pomoc w zameldowaniu oraz zdobyciu numeru PESEL na terytorium RP,
  • Założenie konta bankowego i działalności gospodarczej.

Czas trwania projektu:

Zamówienie otrzymaliśmy 6 grudnia 2023 r.

Zakończyliśmy 9 lutego 2024 r.

Zakres projektu:

  • Przygotowanie odwołania do decyzji o odmowie wydania wizy Poland Business Harbour,
  • Weryfikacja dokumentów do odwołania od decyzji o odmowie wydania wizy,
  • Pomoc w uzyskaniu wizy dla rodziny cudzoziemca,
  • Zameldowanie cudzoziemca na terytorium RP,
  • Wyrobienie polskiego numeru PESEL,
  • Założenie konta bankowego w Polsce,
  • Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zespół, który pomagał cudzoziemcowi w uzyskaniu wszystkich dokumentów, liczył 4 osoby.

Jak to zrobiliśmy:

Obywatel kraju X chciał przyjechać do Polski w celach zarobkowych. W tym celu wystąpił do Konsulatu o wydanie wizy krajowej. Po otrzymaniu odmowy wydania wizy krajowej zgłosił się do nas po pomoc.

Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy, była ocena sytuacji, dlaczego nasz klient otrzymał odmowę wydania wizy. W tym celu poprosiliśmy klienta o przesłanie dokumentów, jakie przedłożył do wniosku wizowego.

Zapoznaliśmy się z sytuacją cudzoziemca i zdiagnozowaliśmy błędy, a następnie przygotowaliśmy odwołanie od odmowy wydania wizy. Obcokrajowiec musiał zdobyć potrzebne dokumenty do odwołania. Kluczowa była wymiana dyplomu ukończenia studiów na zaświadczenia o zatrudnieniu w IT. Podanie przygotowaliśmy w dwóch językach – polskim i angielskim.

Na tym etapie, z obcokrajowcem kontaktowaliśmy się przez Internet, co stanowiło wyzwanie w weryfikacji dokumentów. Dodatkowym utrudnieniem była dzieląca nas różnica czasu. Kontaktowaliśmy się także z Konsulatem w celu uzyskania niezbędnych informacji potrzebnych do uzyskania wizy dla cudzoziemca.

Złożyliśmy odwołanie od odmowy wydania wizy i zostało ono przyjęte. Nasz klient otrzymał roczną wizę Poland Business Harbour, podobnie jak jego rodzina. Teraz mógł już przyjechać do Polski.

Aby klient mógł zacząć świadczyć usługi zgodnie z podpisanym kontraktem biznesowym, potrzebne były kolejne dokumenty.

Przygotowaliśmy odpowiednie dokumenty, dzięki czemu cudzoziemiec otrzymał zameldowanie na pobyt czasowy oraz polski numer PESEL. Asystowaliśmy także przy założeniu konta bankowego. Nie jest proste dla cudzoziemca, gdyż nie każdy bank pozwala na otworzenie konta bez karty pobytu.

W rezultacie tych działań nasz klient mógł rozpocząć legalną działalność gospodarczą w Polsce.

Sukces

Projekt uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę zakończył się sukcesem. Nasz klient zdobył dokumenty potrzebne do legalnego pobytu i pracy na terytorium Polski.

Chcesz zalegalizować pobytu pracowników?

Zobacz także

Wyróżnienia i organizacje