Zakres zmiennych

Zakres w JavaScript odpowiada za widoczność i dostępność zmiennych oraz funkcji. Wyróżniamy trzy zakresy: globalny, lokalny oraz blokowy. Zakres zmiennych rozdziela zmienne po zakresach:

  1. Zakres globalny: zmienne ustalone w globalnym zakresie i brak dostępu do zakresu lokalnego
  2. Zakres lokalny: zmienne ustalone w zakresie funkcji. Swobodny dostęp do zakresu globalnego, ponieważ funkcja jest osadzona w zakresie globalnym, przez co ma dostęp do zmiennych globalnych.
  3. Zakres blokowy: zmienne ustalone w zakresie funkcji strzałkowej. Tak samo, jak zakres lokalny, posiada zmienne globalne.
wróć do słownika

Wyróżnienia i organizacje