Offshoring

Offshoring to outsourcing zadań podmiotom, które znajdują się w znacznej odległości od firmy, która owe zadania zleca. Mowa tutaj o skali globalnej i właśnie dlatego offshoring jest zjawiskiem przeciwstawnym do nearshoringu. Przyjmuje się, że offshoring jest rozwiązaniem mniej skutecznym, a ryzyko niepowodzenia jest odpowiednio większe. Z drugiej jednak strony, offshoring jest jedynym rozwiązaniem, jeśli grupa lokalna nie spełnia wymagań niezbędnych do ukończenia projektu.

wróć do słownika

Wyróżnienia i organizacje