Build-Operate-Transfer

To jedna z form umowy dotycząca finansowania i rozliczania projektów. Taka umowa może dotyczyć nie tylko samego finansowania, ale także kwestii związanych z biurem, logistyką oraz sprawami administracyjno-kadrowymi.

wróć do słownika

Wyróżnienia i organizacje