telenor|digital X Infolet

Build-Operate-Transfer

Infolet
23.02.2021

Wyzwanie

Naszym zadaniem było przeprowadzenie usługi nearshoringowej (w ramach Build-Operate-Transfer) dla norweskiej firmy telenor|digital.

Zakres projektu

  • Wyszukiwanie i przygotowanie powierzchni biurowej (infrastruktura IT, sprzęt).
  • Pomoc i wsparcie prawne, podatkowe i kadrowe.
  • Zbudowanie 4 zespołów i zatrudnienie 11 specjalistów IT.

Czas trwania projektu

Rozmowy rozpoczęliśmy w maju 2019 roku.

We wrześniu 2019 wystartowaliśmy z kampanią rekrutacyjną.

W październiku 2019 – zatrudniliśmy pierwszego Senior Java Developera.

Obecnie zespół składa się z 11 specjalistów IT – głównie w zakresie języka Java lub / lub Front-End, Full-Stack, DevOps.

Realizacja projektu

Pierwsze rozmowy rozpoczęły się w maju 2019 roku. Odbyło się kilka rund spotkań, dyskusji, wszystko to miało na celu lepsze poznanie potrzeb klienta. Klient dzięki tym spotkaniom lepiej poznał rynek IT w Krakowie i Polsce, poznał możliwości, ale też uczciwie rozmawialiśmy o zagrożeniach.

Firma, doskonale znając sytuację rynkową, zdecydowała się na rozpoczęcie działalności w Krakowie i częściowo brała udział w wyborze biura nieruchomości, wizyt biur itp.

Rekrutacja rozpoczęliśmy we wrześniu, a już w drugim tygodniu października na pokładzie znalazł się pierwszy Senior Java Developer. Dobrze zaplanowany i przeprowadzony proces rekrutacji przebiegał sprawnie przez kolejne miesiące.

Obecnie zespół składa się z 11 programistów Infolet, specjalizujących się głównie w technologiach Java i / lub front-end.

Nasi specjaliści z powodzeniem współpracują ze swoimi kolegami z norweskiego oddziału przy projektach związanych z cyberbezpieczeństwem, płatnościami mobilnymi czy rozwiązaniami identity.

Ponieważ zatrudniamy 99% osób, które pracują przy projekcie telenor|digital cały czas prowadzimy obsługę kadrową, administracyjną, ubezpieczeniową i podatkową.

Dlaczego Polska i Infolet?

Wysoki poziom kompetencji technicznych jak i językowych polskich informatyków a także wygodne połączenie lotnicze między miastami, a przede wszystkim przykłady dobrze przygotowanych i zrealizowanych przez naszą firmę projektów BOT w przeszłości, były kluczowe dla decydentów.