Outsourcing IT

Outsourcing IT to zlecenie pewnych zadań/obowiązków specjalistom, którzy wykonują usługi związane z branżą informatyczną. To bardzo szerokie pojęcie i pod definicją outsourcingu IT kryje się większość usług powiązanych z urządzeniami komputerowymi, aplikacjami, programami oraz witrynami internetowymi.

wróć do słownika

Wyróżnienia i organizacje