Asynchroniczny JavaScript

Egzekucja kodu w Javascript to proces synchroniczny, czyli egzekucja kodu następuje funkcja po funkcji, linia po linii. Może być to problematyczne przy czekaniu na zapytanie z bazy danych, bo uzyskanie odpowiedzi może być czasochłonne. Aby zabezpieczyć skrypt przed długim oczekiwaniem na odpowiedź serwera, developerzy używają asynchronicznego JavaScriptu, który umożliwia wywoływanie poszczególnych funkcji bez konieczności zatrzymywania całego skryptu.

wróć do słownika

Wyróżnienia i organizacje